Επιμόρφωση πτυχιούχων δημοσιογράφων στα Νέα Μέσα

23 Φεβρουαρίου 2012

 

Πρόταση για την επιμόρφωση δημοσιογράφων στο πεδίο των Νέων Μέσων κατάρτισε το Τμήμα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.  

 

 

Η πρόταση υποβάλλεται στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΕΣΠΑ), έχει γενικό τίτλο: “Ψηφιακά μέσα και νέες μορφές δημοσιογραφίας” και αποβλέπει:

Α. Στην αντιμετώπιση των υψηλών και διαρκώς αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας μεταξύ των δημοσιογράφων που έχει προκαλέσει η ραγδαία παρακμή των παραδοσιακών έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Η παρακμή αυτή έχει πλήξει ιδιαίτερα έντονα τη Β. Ελλάδα, μια περιοχή που διακρίνεται από έντονη αποβιομηχάνιση, υποεπένδυση και υψηλή ανεργία.

Β. Στην ενίσχυση με κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του τομέα της ηλεκτρονικής δημοσιότητας, σε ολόκληρο το φάσμα των ειδικών μορφών της (όπως λ.χ. ανάπτυξη διαδικτυακής διαφήμισης και εμπορίου, ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων στους τομείς της πληροφόρησης, ενημέρωσης, δημοσίων σχέσεων, προβολής και ψυχαγωγίας, καθώς και του πολιτισμού και τουρισμού).

Γ.  Στην προαγωγή νέων, αποτελεσματικότερων μορφών σύνδεσης των μέσων επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, διακρινόμενες από υψηλό βαθμό συμμετοχικότητας και διάδρασης, πληροφοριακού πλούτου και πλουραλισμού, πολιτισμικής δημιουργικότητας και καινοτομίας, διακοινοτικής και διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας, δημιουργίας και εξυπηρέτησης νέων κοινών, καθώς και της άρσης διαφόρων ειδών αποκλεισμού (νέοι, γυναίκες, μετανάστες, παλλινοστούντες, ΑΜΕΑ, άνεργοι, απεξαρτημένα άτομα).

Δ.  Στην ενθάρρυνση ανάπτυξης της προσαρμοστικότητας, της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας των δημοσιογράφων μέσω της εκπαίδευσής τους σε νέους ρόλους και πρακτικές εργασίας, καθώς και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για την ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων.

Το πρόγραμμα προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί από 1/10/2012 ως 30/6/2014. Θα πραγματοποιηθούν 4 συνολικά κύκλοι εκπαίδευσης, έκαστος με διάρκεια 16 εβδομάδων/150 διδ. ωρών και με 20 εκπαιδευόμενους. 

Facebook Twitter