Ενημέρωση Μητρώου ΕΣΗΕΜ-Θ

8 Δεκεμβρίου 2011
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης υπενθυμίζει στους συναδέλφους να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για την εργασιακή τους κατάσταση, το οποίο μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο: Ενημερώνω την Ένωσή μου: Πού εργάζομαι, πώς αμείβομαι που είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ (www.esiemth.gr) κάτω από την ανακοίνωση αυτήν.

Η δήλωση της ανεργίας στο συγκεκριμένο απογραφικό δελτίο αποτελεί κριτήριο για την παροχή βοηθήματος από την ΕΣΗΕΜ-Θ.
 
Η ενημέρωση της Ένωσης για την εργασιακή κατάσταση αποτελεί σαφή καταστατική υποχρέωση, και η παράλειψή της ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα.
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε το Δελτίο

 

Facebook Twitter