Ενημέρωση για τις δηλώσεις “Πόθεν έσχες”

3 Νοεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τη νέα διαδικασία υποβολής δηλώσεων «Πόθεν έσχες»:

  1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται πλέον ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από τις 10.00 έως τις 20.30, το Σάββατο από τις 10.00 έως τις 13.30) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, Βασ. Σοφίας 11, 4ος όροφος, γρ. 414, 106 71 Αθήνα.
  2. Πέρα από το έντυπο «Πόθεν έσχες» πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή και το έντυπο «Δήλωση οικονομικών συμφερόντων». Και τα δύο έντυπα μπορεί κανείς να τα βρει πατώντας εδώ.
  3. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31/12/2015.
  4. Όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις «Πόθεν έσχες» και στο παρελθόν έχουν υποχρέωση να σημειώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους μέχρι τις 31/12/2014. Όσοι υποβάλουν δήλωση για πρώτη φορά έχουν υποχρέωση να σημειώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους ως έχουν κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
  5. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει δηλώσεις «Πόθεν έσχες» στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Γ’ Μονάδα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον τη «Δήλωση οικονομικών συμφερόντων» στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, Βασ. Σοφίας 11, 4ος όροφος, γρ. 414, 106 71 Αθήνα. Στον φάκελο πρέπει να σημειώσουν τον ΑΦΜ τους, τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της Επιτροπής: 2103692414, 417, 418.

Facebook Twitter