Ενιαίο μισθολόγιο και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

7 Σεπτεμβρίου 2011
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο, επισημαίνει τη θεσμική βλάβη που θα προκαλούσε η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων οι οποίες ισχύουν σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ενδεχόμενη ακύρωση των Συμβάσεων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, το ΑΠΕ-ΜΠΕ ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ενημέρωσης θα ισοδυναμούσε με ακύρωση του ίδιου του δικαιώματος για ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση, η οποία δεν αφορά αποκλειστικώς σε ζητήματα μισθολογικά, αλλά, κατά μείζονα λόγο, σε θεσμικά.
 
Στο σχήμα που θα προέκυπτε σε τέτοια περίπτωση, το κράτος θα ήταν αποκλειστικός και ανεξέλεγκτος ρυθμιστής των όρων λειτουργίας σε φορείς ενημέρωσης των οποίων την ανεξαρτησία υποτίθεται ότι επιδιώκει, χάριν του δημόσιου συμφέροντος.
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter