Εγγραφές νέων μελών στην ΕΣΗΕΜ-Θ

20 Ιουλίου 2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης οι ακόλουθοι συνάδελφοι:

Ευαγγελία Κεχαγιά

Ελένη Παπαδοπούλου

Σμαρώ Παυλού

Αθανάσιος Σιουτόπουλος

Ελένη Σταματούκου

Κωνσταντινιά Ταυλαρίδου

Ηρώ Τζημίκα

Ελένη Τουκουσμπαλίδου

Νικόλαος Χαζαρίδης

Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης του ΔΣ για τις παραπάνω εγγραφές μπορούν να υποβάλλουν μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ μέσα σε 10 ημέρες από της έκδοση αυτής της ανακοίνωσης (έως τις 29 Ιουλίου 2022). Οι ενστάσεις πρέπει να απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νέο Καταστατικό της Ένωσης, αιτήσεις εγγραφής στην  ΕΣΗΕΜ-Θ υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή. Για  τη  διαδικασία που απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν  να ενημερωθούν  από  εδώ: Προϋποθέσεις Εγγραφής στην ΕΣΗΕΜ-Θ.

Facebook Twitter