Εγγραφές νέων μελών

18 Μαρτίου 2004
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις συνεδριάσεις του της 25ης, 26ης Φεβρουαρίου, 2ας, 3ης, 17ης και 18ης Μαρτίου 2004 αποφάσισε να εγγράψει ως δόκιμα μέλη τους:

1.       
Κωτούλα Σουλτάνα
25.
Σαχινίδη Σάββα
2.       
Ουζουνίδη Δημήτριο
26.
Χρηστίδη Γεώργιο
3.       
Καμπά Μαργαρίτα
27.
Νταβή Αλέξανδρο
4.       
Πετρωτό Κωνσταντίνο
28.
Φραγκόπουλο Νικόλαο
5.       
Καραγιάννη Γεώργιο
29.
Τσιλιγγερίδου Κυριακή
6.       
Φωτιάδη Αθανάσιο
30.
Ζάραλη Καλλιόπη
7.       
Τουτσίδη Κωνσταντίνο
31.
Δημαρέση Βιργινία
8.       
Αναστασιάδου Στέλλα
32.
Μαλιαχόβα Μαριάνθη
9.       
Πλάκα Ευάγγελο
33.
Κουβεντίδη Γεώργιο
10.  
Χριστάρα Θεοφίλη
34.
Κρινή Παναγιώτη
11.  
Παπαδοπούλου Ελένη
35.
Κωνσταντίνου Ευθαλία
12.  
Παπαγιαννάκη Αναστασία
36.
Μπαλμπαγάδη Αγάπη
13.  
Μπαλέζντροβα Αναστασία
37.
Παππά Ιωάννη
14.  
Τσαβέα Αικατερίνη
38.
Μίχου Μαρία
15.  
Ομηρίδου Άννα
39.
Χρυσάφη – Βακλαβά Μαρία
16.  
Μεντίζη Αριστείδη
40.
Σημειαντωνάκη Ειρήνη
17.  
Τσολάκη Κυριακή
41.
Δαδίνη Όλγα
18.  
Τσιχλάκη Δημήτριο
42.
Γήτα Ευγενία
19.  
Παπαδόπουλο Λεόντιο
43.
Χατζηθεοδώρου Παναγιώτα
20.  
Καλανδάρογλου Συμεών
44.
Τζιβελάκη Απόστολο
21.  
Μόσχου Βασίλειο
45.
Κουγιουμτζόπουλο Δημήτριο
22.  
Μπότσαρη Κωνσταντίνο
46.
Κατσάρα Βασίλειο
23.  
Χήτα Κωνσταντίνο
47.
Τσαλτίδη Χρύσανθο
  1.  
Νάτου Ιωάννη
 
 
Κατά της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Μικτό Συμβούλιο (άρθρο 5, παρ. 8) τα τακτικά μέλη της Ένωσης.
 
Facebook Twitter