Εγγραφές νέων μελών

26 Απριλίου 2007

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 18ης Απριλίου 2007, η οποία συνεχίστηκε στις 25 Απριλίου 2007, αποφάσισε να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη οι:

1. 

Κοϊβέρογλου Κωνσταντίνος

2. 

Σαββόπουλος Αλέξανδρος

3. 

Μπαζδριγιάννη Μαρία

4. 

Κασσαβέτης Δημήτριος

5. 

Αβραμίδου Αργυρή

6. 

Πανταζίδης Γεώργιος

7. 

Χατζηβασιλείου Ευτέρπη

8. 

Μουρελής Σταμάτης

9. 

Ιωαννίδου Λεμονιά

10.   

Μπούζας Μιχαήλ

11.  

Αμανατίδου Μαρία

Κατά της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε δέκα (10) ημέρες, στο Μικτό Συμβούλιο (άρθρο 5, παρ. 8 του καταστατικού), τα τακτικά μέλη της Ένωσης.

Οι νεοεγγραφέντες για ό,τι αφορά την εγγραφή τους θα ενημερωθούν με επιστολή.

                          

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter