Εγγραφές νέων μελών

22 Μαρτίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης αποφάσισε να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ οι ακόλουθοι:

      1.

Γρηγόριος Ατρείδης

      2.

Γεώργιος Καλλίνης

      3.

Κατερίνα Μπακιρτζή

      4.

Ευγενία Χατζηγεωργίου

      5.

Σταυρούλα Πουλημένη

            Κατά της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου τα τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

 

Facebook Twitter