Εγγραφές νέων μελών

10 Μαρτίου 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης αποφάσισε να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ οι ακόλουθοι:

1. Δημήτριος Λαζόπουλος

2. Δημήτριος Συρμάτσης

3. Κωνσταντίνος Γκουντούλας

           Κατά της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου τα τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

 

Facebook Twitter