Εγγραφές νέων μελών

6 Σεπτεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης αποφάσισε να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ οι:

1.

Αναστασία Θεοδοσίου

2.

Ευαγγελία Διαμαντοπούλου

3.

Βασίλειος Παναγιωτίδης

4.

Αναστασία Παπαγεωργίου

Κατά των αποφάσεων αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Μικτό Συμβούλιο (άρθρο 5, παρ. 8 του καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ).

Οι νεοεγγραφέντες θα ενημερωθούν με επιστολή για ό,τι αφορά την εγγραφή τους.   

 

 

Facebook Twitter