Εγγραφές και μετατάξεις μελών

6 Μαΐου 2011
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης αποφάσισε να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ οι:
 
1.        
Σαλαμές Δημήτριος-Αλέξανδρος
2.        
Αδαμαντιάδου Γεωργία
3.        
Μπαρμπαρής Αντώνιος
4.        
Τσακαλέας Αντώνιος
5.        
Λιάπης Μιχαήλ
6.        
Ματθαίου Μαρία
7.        
Ρίγανης Θεόδωρος
8.        
Οραήλογλου Αικατερίνη
9.        
Χαλάτσης Κωνσταντίνος
10.    
Κωσταρέλλας Ιωάννης
11.    
Καραλής Αχιλλέας
 
Κατά των αποφάσεων αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Μικτό Συμβούλιο (άρθρο 5, παρ. 8 του καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ).
 
Οι νεοεγγραφέντες θα ενημερωθούν με επιστολή για ό,τι αφορά την εγγραφή τους. 
Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετατάσσονται στην κατηγορία των τακτικών μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ οι συνάδελφοι:
 
1.        
Αμπατζής Σόλων
2.        
Αποστολίδου Ελένη
3.        
Βασιλειάδου Χρυσή
4.        
Γιακουμίδης Γεώργιος
5.        
Εξαδακτύλου Παυλίνα
6.        
Ζησόπουλος Στέφανος
7.        
Κάντζα Αναστασία
8.        
Καρακίτσιος Αντώνιος
9.        
Καραμίχα Πολυξένη
10.    
Κεσίδου Ελένη
11.    
Κουζινοπούλου Μαρία
12.    
Κυλώνης Αθανάσιος
13.    
Κωστάκου Θέκλα
14.    
Μαυρίδου Ευαγγελία
15.    
Μεγαλομμάτης Παναγιώτης
16.    
Μελκονιάν Λούση
17.    
Μοσχούλας Στυλιανός
18.    
Ντισλιάν Μελινέ
19.    
Πανούσης Σταύρος
20.    
Παπαδανιήλ Δανιήλ
21.    
Παρασκευούδη Καλπίδου Μαρία
22.    
Σιαμίδης Γρηγόριος
23.    
Σκανδύλα Χάιδω
24.    
Σμυρλή Αικατερίνη
25.    
Σύρπου Κωνσταντούλα
26.    
Τοσκίτσης Νικόλαος
27.    
Τσαβέας Στέφανος
28.    
Τσαλκατίδου Ελένη
29.    
Τσιπιζίδης Δημήτριος
30.    
Τσολακίδης Γεώργιος
31.    
Φιλαργυρόπουλος Φώτιος
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter