Ένα εκατομμύριο υπογραφές για πολυφωνία στα ΜΜΕ

11 Φεβρουαρίου 2013

 

Άρχισε στις 7 Φεβρουαρίου η πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών για το πρώτο πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών  με αντικείμενο την  ελευθερία του Τύπου και την ενθάρρυνση του πολυφωνίας στα ΜΜΕ.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν σχεδόν 100 δημοσιογραφικοί οργανισμοί, επαγγελματικοί φορείς, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η ηλεκτρονική συλλογή υπογρφών αποτελεί ένα νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συλλέγουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές εντός και εκτός διαδικτύου με σκοπό να υποβληθεί  νομοθετική πρόταση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινοτική νομοθεσία.

«Η ημέρα έναρξης της πρωτοβουλίας αποτελεί ορόσημο στον αγώνα για την ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Άρνε Κένιγκ. «Εδώ και πολλά χρόνια, οι δημοσιογράφοι αντιτίθενται σε αθέμιτες εμπορικές και πολιτικές παρεμβάσεις. Εάν οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη υποστηρίξουν αυτό το αίτημα, τότε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι υποχρεωμένα να ασχοληθούν με το πρόβλημα και να σταματήσουν  να βασίζονται στις μη-συνεργάσιμες κυβερνήσεις των κρατών-μελών».

Με σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας στα ΜΜΕ, η προτεινόμενη Πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει κοινοτική νομοθεσία  που θα περιέχει τα εξής:

α) Αποτελεσματική νομοθεσία για την αποφυγή συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διαφήμισης. 

β) Εγγυημένη ανεξαρτησία των εποπτικών οργάνων, των οποίων η σύνθεση θα είναι πολιτικά και πολιτιστικά ισορροπημένη και κοινωνικά ποικιλόμορφη.

γ) Ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων με τους εκδότες. 

δ) Τον όρο ότι τα ραδιοτηλεοπτικά, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές επαρκείς πληροφορίες περί ιδιοκτησίας, με σκοπό την ταυτοποίηση των δικαιούχων και των τελικών ιδιοκτητών των δημοσιογραφικών ομίλων.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην έναρξη της Πρωτοβουλίας είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η  Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

 

Η ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας είναι η  www.mediainitiative.eu ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Anna Lodeserto στην Πρωτοβουλία – e-mail: info@mediainitiative.eu ή στον Marc Gruber στην ΕΟΔ – e-mail marc.gruber @ ifj.org

 

Facebook Twitter