Έλεγχος των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

17 Μαΐου 2004
 
Έπειτα από παρατηρήσεις και επισημάνσεις συναδέλφων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών Η/Υ που προμηθεύτηκε η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για τα μέλη της, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τον έλεγχό τους σε διμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον Κωνσταντίνο Τσούρο, Καθηγητή Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. και τον Μάνο Ρουμελιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι δύο καθηγητές, λαμβάνοντας γνώση της προκήρυξης για την προμήθεια, της προσφοράς της προμηθεύτριας εταιρείας, του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ αυτής και της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, και αφού εξέτασαν λεπτομερώς δείγμα των παραληφθέντων Η/Υ, παρέδωσαν στο Δ.Σ. γραπτή έκθεση αξιολόγησης, στην οποία επισημαίνεται:
Οι παραδοθέντες Η/Υ φέρουν σκληρό δίσκο 60GB, 4200rpm, ενώ στην προσφορά και το συμφωνητικό οριζόταν προδιαγραφή 60GB, 7200rpm. Ο ισχυρισμός της προμηθεύτριας εταιρείας και του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (ΙΒΜ) στην Ελλάδα, ότι η επιλογή του συγκεκριμένου δίσκου επιβαλλόταν α) για να συναρτηθεί με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας και β) για να αποφευχθεί κίνδυνος υπερθέρμανσης ευσταθεί ως προς το δεύτερο σκέλος του.
Ως προς την ασύρματη δικτύωση του υπολογιστή, η επιτροπή, σημειώνοντας ότι τέτοια δυνατότητα δεν ζητείται στην προκήρυξη, έκρινε την προσφορά του προμηθευτή ασαφή, καθώς σε αυτήν φαίνεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες (Wi-Fi 802.11b, bluetooth) χωρίς να διευκρινίζεται ποια θα παραδοθεί. Από έγγραφο του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (ΙΒΜ) στην Ελλάδα τεκμαίρεται ότι επιλέγεται η λύση Bluetooth.
Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, η επιτροπή έκρινε ότι οι παραδοθέντες Η/Υ πληρούν τους όρους της σύμβασης και πρότεινε να γίνει αποδεκτός ο παραδοθείς εξοπλισμός με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα παραδώσει στους δικαιούχους και μία κάρτα ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 802.11b, ώστε να αναπληρώσει τη διαφορά κόστους που προκύπτει από τη μερικώς μόνο δικαιολογημένη επιλογή του συγκεκριμένου δίσκου.
 
Facebook Twitter