Έκτακτη περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής

12 Μαρτίου 2010

 

Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα δεχτεί εκτάκτως η ΕΣΗΕΜ-Θ το χρονικό διάστημα 15-26 Μαρτίου 2010, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Ένωσης (www.esiemth.gr, έντυπα-αιτήσεις).
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

 

Facebook Twitter