Εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.ΣΥ.

13 Μαρτίου 2008
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων για την Π.Ο.Ε.ΣΥ. θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης, Στρατηγού Καλλάρη 5, το Σάββατο 5 Απριλίου 2008 και ώρα 10 π.μ. έως τη δύση του ηλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψηφιότητες για τους αντιπροσώπους για την Π.Ο.Ε.ΣΥ. θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Ένωσης μέχρι τις 3 μ.μ. της Δευτέρας 31Μαρτίου 2008.
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων για την Π.Ο.Ε.ΣΥ. γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί. Συνδυασμός θεωρείται κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό τίτλο και περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 υποψήφιους. Αν υπάρχει έστω και ένας συνδυασμός, όλες οι λοιπές μεμονωμένες υποψηφιότητες θεωρούνται ως ανεξάρτητες και η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής (άρθρο 28, παρ. 2).
 
Στις εκλογές παίρνουν μέρος είτε ως υποψήφιοι είτε ως εκλογείς μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.
 
Υποψηφιότητα για Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Ε.ΣΥ. μπορεί να υποβάλει κάθε τακτικό μέλος. Για κάθε 25 ψηφοφόρους εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος.
 
 
 
 
H ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Facebook Twitter