Εκλογές και Δεοντολογία

18 Φεβρουαρίου 2004
 
Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., με πλήρη επίγνωση του ρόλου της και με συναίσθηση της αυξημένης ευθύνης των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, θεωρεί απαραίτητο, με βάση τις πάγιες αρχές που διέπουν τη λειτουργία της και την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, να απευθύνει την παρούσα έκκληση-διακήρυξη προς την κυβέρνηση, τα κόμματα, τα ΜΜΕ και τα μέλη της, καθώς και προς όλους τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που καλύπτονται από το ενδιαφέρον της:

1. -Αποτελεί κατάκτηση του πολιτικού μας πολιτισμού, από τη μεταπολίτευση και ύστερα, η διεξαγωγή άψογων εκλογών, με ελευθερία και ισότητα των όρων για όλους τους μετέχοντες σε αυτές. Αν και εκ περισσού, η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. δεν παραλείπει να τονίσει την ανάγκη να διατηρηθεί το επίπεδο αυτό και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε και η χώρα και ο λαός να είναι περήφανοι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, για τον απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες.
2. -Αποτελεί επίσης ανάλογη κατάκτηση το σταδιακά ανερχόμενο επίπεδο ευπρέπειας και ήμερων πολιτικών ηθών από το ύψος του οποίου όλα τα κόμματα διεξήγαγαν τον προεκλογικό τους αγώνα στις εκλογικές αναμετρήσεις προηγουμένων περιόδων. Το κεκτημένο αυτό πιστεύουμε ότι όχι μόνο πρέπει να διατηρηθεί, αλλά μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, όχι με την έννοια της «καλοκοσμικής» κοσμιότητας, αλλά με πραγματική, όσο και ευπρεπή, αναμέτρηση ιδεών, προτάσεων και προγραμμάτων και με ουσιαστική ενημέρωση των ψηφοφόρων.
3. -Αποτελεί, τέλος, κατάκτηση της ελληνικής δημοσιογραφίας, τόσο η θεσμική υποχρέωση των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων να τηρούν τους όρους της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της μη ανάμιξης και της ισηγορίας, όσο και η εκ μέρους των όλο και πιστότερη τήρηση και ο σεβασμός προς τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αλλά και η κατάκτηση αυτή πρέπει να επιβεβαιώσει την ισχύ της και να διευρύνει την έκταση της εφαρμογής της κατά την παρούσα προεκλογική περίοδο, έτσι ώστε να επαληθεύεται έμπρακτα και να δικαιώνεται η τιμητική και εξέχουσα συμμετοχή των Ενώσεων Συντακτών της χώρας μας στα εγκυρότερα και πιο αξιοσέβαστα συλλογικά όργανα της παγκόσμιας δημοσιογραφίας.
4. –Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. καλεί τα μέλη της όχι μόνο να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης των κανόνων της δεοντολογίας και της ισηγορίας, από όπου κι αν προέρχεται, αλλά και να αναφέρουν στην Ένωση Συντακτών κάθε παρόμοιο κρούσμα, προστατεύοντας έτσι το κύρος και την αξιοπιστία του δημοσιογραφικού έργου.
 
Facebook Twitter