Εκλογές για τους εργασιακούς εκπροσώπους

14 Ιουνίου 2006
 
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. καλεί τα τακτικά και δόκιμα μέλη της σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2006 και ώρες 11 π.μ. έως 4 μ.μ. στο κτίριο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για την ανάδειξη αντιπροσώπων των Μ.Μ.Ε. της Θεσσαλονίκης και των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες).
Για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων στη Δυτ. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, θα πραγματοποιηθούν εκλογές την Πέμπτη 22 Ιουνίου από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Η εφορευτική επιτροπή θα διεξαγάγει τις εκλογές σε τρεις περιφερειακούς νομούς, στον καθένα από τους οποίους θα παρίσταται ένα μέλος της.
Συγκεκριμένα:
Για τη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά) οι εκλογές θα γίνουν στην Κοζάνη στα γραφεία της ΕΡΑ. 
Για την Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα, Δράμα) οι εκλογές θα γίνουν στην Καβάλα στο κτίριο της νομαρχίας.
Για τη Θράκη (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) οι εκλογές θα γίνουν στην Κομοτηνή στα γραφεία της ΕΡΑ.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει μια ώρα πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, δικαίωμα ψήφου έχουν και τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη.
Το μέλος που εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργασιακούς χώρους, ψηφίζει για κάθε εργασιακό χώρο ξεχωριστά, αλλά έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο σε έναν.
Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του.
                                  
 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Facebook Twitter