Εκλογές εργασιακών εκπροσώπων

18 Αυγούστου 2004
 
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. καλεί τα τακτικά και δόκιμα μέλη της σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εργασιακώναντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρες από 11 π.μ. έως τις 4μ.μ. στα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
Σε κάθε έναν από τους εργασιακούς χώρους εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος, εφόσον στο χώρο αυτό απασχολούνται τουλάχιστον έξι (6) δόκιμα και τακτικά μέλη (συνολικά). Όταν οι εργαζόμενοι είναι κάτω από έξι (6) δεν εκλέγουν εργασιακό αντιπρόσωπο.
l Εάν το σύνολο των δοκίμων και τακτικών μελών είναι από έξι (6) έως είκοσι (20) εκλέγουν έναν (1).
l Εάν το σύνολο των μελών είναι από είκοσι (20) έως τριάντα πέντε (35), εκλέγουν δύο (2).
l Εάν το σύνολο των μελών είναι από τριάντα πέντε (35) και πάνω, εκλέγουν τρεις (3).
Σύμφωνα με το Καταστατικό, προκειμένου περί ραδιοτηλεοπτικού σταθμού κι εφόσον οι εργασιακοί αντιπρόσωποι είναι δύο (2) ή περισσότεροι, τότε ο ένας (1) υποχρεωτικά θα προέρχεται από το ραδιόφωνο.
Τα γραφεία των αθηναϊκών εφημερίδων θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο. Το ίδιο και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί.
Η Δημοτική ραδιοτηλεόραση εκλέγει ξεχωριστούς αντιπροσώπους.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και το ψηφοδέλτιο ενιαίο. Σταυροί μπαίνουν τόσοι, όσοι και οι εκλεγόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο.
Όπως ορίζεται στο Καταστατικό, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων από κάθε εργασιακό χώρο, λήγει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου (ημέρα της ψηφοφορίας) στις 10 το πρωί.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Δικαίωμα ψήφου έχουν και τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη.
Το μέλος που εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργασιακούς χώρους, ψηφίζει για κάθε εργασιακό χώρο ξεχωριστά, αλλά έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνον σε έναν.
Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους, σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του.
Η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι οι καταστάσεις που διαθέτει η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για τους ψηφοφόρους ανά εργασιακό χώρο δεν είναι ενημερωμένες καλεί τους απερχόμενους εργασιακούς εκπροσώπους να καταθέσουν έως την 1η Σεπτεμβρίου κατάσταση των εργαζομένων σε κάθε Μ.Μ.Ε. ξεχωριστά, προκειμένου με εγκυρότητα να οριστεί ο αριθμός των εργασιακών εκπροσώπων που εκλέγονται σε κάθε εργασιακό χώρο. Η απογραφή θα αφορά και εργασιακούς χώρους που λειτούργησαν μετά τη διενέργεια των προηγούμενων αρχαιρεσιών.
Η νέα απογραφή των εργαζομένων είναι απολύτως αναγκαία για να υπολογιστεί ο αριθμός των νέων εργασιακών εκπροσώπων και να ανακοινωθεί ο τρόπος εκλογής, εμπρόθεσμα.
 
Facebook Twitter