Εκλογές εργασιακών εκπροσώπων – διευκρινήσεις

1 Σεπτεμβρίου 2004
 
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. καλεί τα τακτικά και δόκιμα μέλη της σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρες από 11 π.μ. έως τις 4 μ.μ. στο κτίριο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για την ανάδειξη αντιπροσώπων των Μ.Μ.Ε. της Θεσσαλονίκης και των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες).
Για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων στη Δυτ. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, θα πραγματοποιηθούν εκλογές την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρες από 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Η εφορευτική επιτροπή εξέτασε και αποδέχτηκε αιτήματα μελών της περιφέρειας για την διεξαγωγή των εκλογών σε τρεις περιφερειακούς νομούς, παρουσία ενός μέλους της εφορευτικής.
Συγκεκριμένα:
-Για τη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά) οι εκλογές θα γίνουν στην Κοζάνη στα γραφεία της ΕΡΑ.
Για την Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα, Δράμα) οι εκλογές θα γίνουν στην Καβάλα στο κτίριο της νομαρχίας.
Για τη Θράκη (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) οι εκλογές θα γίνουν στην Κομοτηνή στα γραφεία της ΕΡΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που στάλθηκαν στην εφορευτική επιτροπή για τα τακτικά και δόκιμα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. σε κάθε μέσο ξεχωριστά, αλλά και από τα στοιχεία της ίδιας της Ένωσης για τους εργασιακούς χώρους (στις περιπτώσεις όπου δεν στάλθηκαν ενημερωμένες καταστάσεις) προκύπτει ο αριθμός των εργασιακών αντιπροσώπων που εκλέγονται ως εξής:
Μακεδονία – Θεσσαλονίκη 3
Αγγελιοφόρος 3
ΕΡΤ 3 (Ραδιόφωνα – Τηλεόραση) 3
Δημοτική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση 3
Ιδιωτικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα 3
Ανταποκριτικά γραφεία αθηναϊκών εφημερίδων 3
Σπορ του Βορρά 2
ΑΠΕ – ΜΠΕ 2
Μετροσπόρ 1
Αυριανή – Αθλητική Μακ.Θρακ. – Εγνατία – Τύπος Θεσσαλονίκης 1
Εφημερίδες και Ρ/Τ Μέσα Δυτικής Μακεδονίας 2
Εφημερίδες και Ρ/Τ Μέσα Κεντρικής Μακεδονίας 1
Εφημερίδες και Ρ/Τ Μέσα Ανατολικής Μακεδονίας 1
Εφημερίδα Εβδόμη Καβάλας 1
Εφημερίδες και Ρ/Τ Μέσα Θράκης 2
Σύμφωνα με το καταστατικό, προκειμένου περί ραδιοτηλεοπτικού σταθμού και εφόσον οι εργασιακοί αντιπρόσωποι είναι 2 ή περισσότεροι, τότε ο ένας υποχρεωτικά θα προέρχεται από το ραδιόφωνο. Τα γραφεία των αθηναϊκών εφημερίδων θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, το ίδιο και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, όπως και τα δύο Πρακτορεία Ειδήσεων. Η ΕΡΤ 3 και η Δημοτική Ραδιο-Τηλεόραση εκλέγουν ξεχωριστούς αντιπροσώπους.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και το ψηφοδέλτιο ενιαίο όπως ορίζεται παραπάνω. Σταυροί μπαίνουν τόσοι, όσοι και οι εκλεγόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει μια ώρα πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, δικαίωμα ψήφου έχουν και τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη.
Το μέλος που εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργασιακούς χώρους, ψηφίζει για κάθε εργασιακό χώρο ξεχωριστά, αλλά έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο σε έναν.
Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του.
 
Facebook Twitter