Εκλογές εργασιακών αντιπροσώπων

10 Ιουνίου 2010
 
Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ υπενθυμίζει στα τακτικά και δόκιμα μέλη της Ένωσης τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων για τα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες) που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010, από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων στη Δυτική  Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα πραγματοποιηθούν εκλογές την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Η εφορευτική επιτροπή θα διεξαγάγει τις εκλογές σε τρεις περιφερειακούς νομούς, στον καθένα από τους οποίους θα παρίσταται ένα μέλος της.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ.Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει μια ώρα πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, δικαίωμα ψήφου έχουν και τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη. Μέλος που εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργασιακούς χώρους ψηφίζει για κάθε εργασιακό χώρο ξεχωριστά, αλλά έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο σε έναν.

   
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter