Εκλογές εργασιακών αντιπροσώπων στην περιφέρεια: Ποιους, πού και πότε ψηφίζουμε

9 Μαρτίου 2022

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, από τις 10.00 έως τις 15.00 θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή εργασιακών αντιπροσώπων στην περιφέρεια ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία: Αίθουσα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ» στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20

ΜΜΕ Καβάλας                                                                      Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

Δυτική Μακεδονία: Αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης – Σωκράτη Μπλιούρα 2 (Έναντι Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου)

ΜΜΕ Δ. Μακεδονίας                                                           Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

ΕΡΑ Κοζάνης, Φλώρινας                                                    Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

Θράκη (ΕΡΤ Κομοτηνής, οδός Κοσμίου, Κομοτηνή)

ΜΜΕ Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας                              Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

ΜΜΕ Κομοτηνής, Ξάνθης                                                   Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές θα υπάρχουν επίσης κάλπες για την ανάδειξη:

  • Ενός αντιπροσώπου των ανέργων μελών.
  • Ενός αντιπροσώπου των συνταξιούχων μελών.
  • Ενός αντιπροσώπου των αυτοαπασχολούμενων μελών που απασχολούνται σε περισσότερους από δύο εργοδότες.

Υποψήφιοι για τις θέσεις των εργασιακών αντιπροσώπων είναι οι ακόλουθοι:

ΜΜΕ Καβάλας                                                                      Αναστάσιος Αποστολίδης

ΜΜΕ Δ. Μακεδονίας                                                           Σάββας Σαχινίδης

ΕΡΑ Κοζάνης, Φλώρινας                                                    Δέσποινα Αμαραντίδου

ΜΜΕ Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας                              Αντώνιος Τελόπουλος

ΜΜΕ Κομοτηνής, Ξάνθης                                                   Αναστασία Δοσεμετζή

Η Εφορευτική Επιτροπή διευκρινίζει ότι για τους υποψήφιους εκπροσώπους 1. ανέργων, 2. συνταξιούχων και 3. αυτοαποσχολούμενων με πάνω από δύο εργοδότες δεν υφίσταται γεωγραφική διάκριση.

Υποψήφιοι είναι:

Άνεργοι               Κωνσταντίνος Γουσίδης

Συνταξιούχοι       Γεώργιος Γιακουμίδης

   Μαριάνθη Παπαδάκη

Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να ψηφίσουν έχουν όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και το ψηφοδέλτιο ενιαίο. Σταυροί μπαίνουν τόσοι όσοι και οι εκλεγόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο.

Μέλος που εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργασιακούς χώρους ψηφίζει για κάθε εργασιακό χώρο ξεχωριστά, αλλά έχει δικαίωμα να υποβάλει  υποψηφιότητα μόνο σε έναν.

Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν ως άνεργοι για την ανάδειξη εκπροσώπου τους πρέπει να δείξουν στην Εφορευτική Επιτροπή τη σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ ή να υποβάλουν στην Εφορευτική Επιτροπή σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter