Εκλογές εργασιακών αντιπροσώπων σε τρία ΜΜΕ

23 Μαρτίου 2023

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων στα ακόλουθα Μέσα :

Metrosport, metrosport.gr, metropolis                              Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

Ράδιο Θεσσαλονίκη                                                                Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

Voria.gr                                                                                     Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος

 

Οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, 11.00 έως 15.00, στην ΕΣΗΕΜ-Θ.

Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να ψηφίσουν έχουν όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και το ψηφοδέλτιο ενιαίο. Σταυροί μπαίνουν τόσοι όσοι και οι εκλεγόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ.  Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει  την προηγουμένη της ψηφοφορίας στις 14.00.

Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter