Εκλογές εργασιακών αντιπροσώπων

25 Φεβρουαρίου 2022

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ καλεί τα μέλη της Ένωσης σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού.

Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 από τις 10 πμ έως τις 3 μμ στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Για την ανάδειξη εργασιακών αντιπροσώπων στη Δυτική  Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα πραγματοποιηθούν εκλογές την Πέμπτη 10 Μαρτίου από τις 10 πμ έως τις 3 μμ. Η εφορευτική επιτροπή θα διεξαγάγει τις εκλογές σε τρεις περιφερειακούς νομούς, στον καθένα από τους οποίους θα παρίσταται ένα μέλος της.

Συγκεκριμένα:

Για τη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά) οι εκλογές θα γίνουν στην Κοζάνη.

Για την Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα, Δράμα) οι εκλογές θα γίνουν στην Καβάλα.

Για τη Θράκη (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) οι εκλογές θα γίνουν στην Κομοτηνή.

Τα ακριβή σημεία διεξαγωγής των εκλογών στην περιφέρεια θα ανακοινωθούν αργότερα. Και τις δύο παραπάνω ημέρες σε όλα τα σημεία διεξαγωγής των εκλογών θα υπάρχουν κάλπες και για την ανάδειξη:

  • αντιπροσώπων των αυτοαπασχολούμενων μελών
  • ενός αντιπροσώπου των ανέργων μελών
  • ενός αντιπροσώπου των συνταξιούχων μελών

Η Εφορευτική Επιτροπή, έπειτα από επικοινωνία με τους απερχόμενους εργασιακούς αντιπροσώπους, θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες τον αριθμό των εργασιακών αντιπροσώπων που εκλέγονται ανά Μέσο ή ομάδα Μέσων.

Σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ (άρθρο 19):

«Σε κάθε ΜΜΕ, φορέα, οργανισμό, και εν γένει σε κάθε σχήμα όπου απασχολούνται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημοσιογράφοι στην περιοχή ευθύνης της ΕΣΗΕΜ-Θ, εκλέγονται εργασιακοί αντιπρόσωποι βάσει των εξής αναλογιών:

Ένας εργασιακός αντιπρόσωπος σε σχήμα στο οποίο εργάζονται από 10 έως 40 μέλη.

Δύο εργασιακοί αντιπρόσωποι σε σχήμα στο οποίο εργάζονται πάνω από 40 μέλη.

Τα σχήματα στα οποία απασχολούνται λιγότερα από δέκα μέλη ομαδοποιούνται για την εκλογή αντιπροσώπων βάσει της συνάφειάς τους με απόφαση του ΔΣ. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά διακρίνονται οι κατηγορίες: Διαδικτυακά ΜΜΕ, περιφερειακοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, ανταποκριτικά γραφεία, γεωγραφικές ενότητες, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.

Οι αυτοαπασχολούμενοι δημοσιογράφοι που έχουν συνεργασία με περισσότερους από δύο εργοδότες εκλέγουν ξεχωριστούς αντιπροσώπους.

Τα συνταξιοδοτημένα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ εκλέγουν έναν αντιπρόσωπό τους.

Τα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ εκλέγουν έναν αντιπρόσωπό τους».

 Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να ψηφίσουν έχουν όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και το ψηφοδέλτιο ενιαίο. Σταυροί μπαίνουν τόσοι όσοι και οι εκλεγόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει  την προηγουμένη της ψηφοφορίας στις 14.00.

Μέλος που εργάζεται σε περισσότερους από έναν εργασιακούς χώρους ψηφίζει για κάθε εργασιακό χώρο ξεχωριστά, αλλά έχει δικαίωμα να υποβάλει  υποψηφιότητα μόνο σε έναν.

Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσής του.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter