Εκλογές εκπροσώπων στον ΕΔΟΕΑΠ

15 Φεβρουαρίου 2013

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, από τις 9 π.μ. έως τη δύση του ηλίου (18.16), στα γραφεία της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5) με θέμα: Εκλογή αντιπροσώπων για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ προκήρυξε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, που στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν στις 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα άρθ. 15, 25 και 26 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ,

α) Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκλέγει ένα (1) τακτικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ και ένα (1)  αναπληρωματικό.

β) Ένα (1) τακτικό μέλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ και ένα (1) αναπληρωματικό.

γ) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2) αντίγραφα στη Γραμματεία της Ένωσης έως και την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου (15.00). 

δ) Όλοι οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο.

ε) Δικαίωμα εκλογής έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ως μέλη της  ΕΣΗΕΜ-Θ.

στ) Εκλέγεται εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ο αμέσως επόμενος ορίζεται ως αναπληρωματικός.

ζ)  Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5) από τις 09.00 έως τη δύση του ηλίου (18.16).

στ) Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΜ-Θ είναι ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ. Αντίθετα, δεν είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους των Πειθαρχικών Συμβουλίων ή των Εργασιακών Εκπροσώπων.

Facebook Twitter