Έκδοση νέου ημερολογίου Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

23 Νοεμβρίου 2004

 

Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για το έτος 2005, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2004.

 

Facebook Twitter