Έκδοση Ημερολογίου ΕΣΗΕΜ-Θ: Δήλωση αλλαγής στοιχείων

31 Οκτωβρίου 2011
 
Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της ΕΣΗΕΜ-Θ για το έτος 2012, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία  τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011.

 
 
Τo Διοικητικό Συμβούλιο
Facebook Twitter