Εκδηλώσεις – Σεμινάριο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

13 Ιουνίου 2006

 

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟ:
Συμπτώματα, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισης
Συντονίστρια – Ομιλήτρια:
Εύχαρις Παναγοπούλου, PhD, Ψυχολόγος Υγείας
Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

 ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
11.30 π.μ.
Αίθουσα συνεδρίων  Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.,3ος όροφος
 
Η εκδήλωση, στην οποία σας καλούμε να συμμετάσχετε, εγκαινιάζει την προσπάθεια να διερευνηθούν οι δυνατότητες μόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στο τμήμα Υγείας του ταμείου μας και στο τμήμα της Κοινωνικής ιατρικής του Α.Π.Θ.
 Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από την διαπίστωση της έλλειψης ενός συγκροτημένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου των μελών μας. Έλλειψη που διαπερνά όλο το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Φιλοδοξία μας είναι η εκπόνηση ενός συστηματικού ,μόνιμου, αξιόπιστου και εξατομικευμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου όλων των μελών το οποίο θα υλοποιηθεί πιλοτικά στην Θεσσαλονίκη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ταμείου μας σε συνεργασία με το αντίστοιχο προσωπικό του τμήματος της ιατρικής σχολής.
Τα οφέλη από την πιθανή ευτυχή κατάληξη αυτής της συνεργασίας συνίστανται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του ταμείου με την προσφορά ουσιαστικής και συστηματικής προληπτικής αγωγής και   στον περιορισμό της άσκοπης και επιζήμιας πολλές φορές «εργαστηριακής περιήγησης» των μελών υπό την πίεση της υπερπροσφοράς «ιατρικών τεχνικών».
 Η εκδήλωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται στο ευρύ κοινό των εργαζομένων. Στην ομιλία θα παρουσιαστεί το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), οι παράγοντες κινδύνου, τα βασικά συμπτώματα εκδήλωσης και οι συνέπειες του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκδηλώσεις στην σωματική υγεία (κεφαλαλγίες, έλκη, καρδιαγγειακή λειτουργία), και στην χρήση καπνού και αλκοόλ. Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος του εργασιακού περιβάλλοντος και η εξισορρόπηση των απαιτήσεων της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στην εμφάνιση του συνδρόμου.
Η συμβολή σας στην επιτυχία της εκδήλωσης θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην περαιτέρω πορεία της συνεργασίας Πανεπιστημίου και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 

Facebook Twitter