Δημοτικά ΜΜΕ και υποψήφιοι δήμαρχοι

29 Σεπτεμβρίου 2010

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης έστειλε στον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη επιστολή στην οποία του επισήμανε υπερβολές και ανακρίβειες σε δηλώσεις και σχόλιά του σχετικά με τα δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης και τους εργαζόμενους σε αυτά.

Η λειτουργία των δημοτικών ΜΜΕ αποτελεί αυτονοήτως αντικείμενο ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία, η οποία σαφώς αναμένει σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμισή τους ως πηγής ενημέρωσης με ιδιαίτερο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΗΕΜ-Θ, απευθυνόμενη σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους Θεσσαλονίκης, τονίζει ότι θεωρεί εξαιρετικά γόνιμη και αναγκαία τη συζήτηση για την ανάδειξη του ρόλου των συγκεκριμένων Μέσων και τη βελτίωση των όρων με τους οποίους λειτουργούν. Αρκεί βεβαίως η συζήτηση αυτή να γίνεται με τις προϋποθέσεις υπευθυνότητας και σοβαρότητας που επιβάλλει το ίδιο το αντικείμενό της: η ενημέρωση.
Για την ΕΣΗΕΜ-Θ, μάλιστα, ευκταίο θα ήταν να διευρυνθεί το ενδιαφέρον των υποψηφίων δημάρχων στην ενίσχυση όλου του φάσματος των ενημερωτικών Μέσων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter