Δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης

22 Οκτωβρίου 2009
 
Επιστολή για το κρίσιμο ζήτημα της λειτουργίας των δημοτικών Μέσων Ενημέρωσης από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εξής (οπότε οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, βάσει του νόμου πρέπει να μετατραπούν σε Ανώνυμες Εταιρίες) έστειλε σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου η ΕΣΗΕΜ-Θ.

Σε αυτήν ζητείται να κατατεθεί το συντομότερο προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία στην οποία έχουν συμφωνήσει οι Ενώσεις Συντακτών, η ΚΕΔΚΕ και οι εργαζόμενοι στα δημοτικά ΜΜΕ και προβλέπει την εξαίρεση των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων από τις διατάξεις του ν. 3643/2006, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συγκεκριμένων Μέσων, να συνεχιστεί η ενημέρωση επί των πολλών και σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
 Η ΕΣΗΕΜ-Θ ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση να πραγματοποιηθεί συνάντηση με αυτό το αντικείμενο, στη οποία να εκπροσωπούνται η ΚΕΔΚΕ αλλά και οι Ενώσεις Συντακτών διά της Ομοσπονδίας τους (ΠΟΕΣΥ).
 Παράλληλα η ΕΣΗΕΜ-Θ συνεχίζει τον κύκλο των επαφών της για το θέμα αυτό, προγραμματίζοντας συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διευθετηθεί το ζήτημα στο αμέσως προσεχές διάστημα.
 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τους βουλευτές είναι το ακόλουθο:
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης θεωρεί αναγκαίο να σας ενημερώσει και να ζητήσει την υποστήριξή σας για το μείζον ζήτημα των Δημοτικών Μέσων Ενημέρωσης, που απειλούνται με διακοπή της λειτουργίας τους από τον Ιανουάριο του 2010.
Όπως γνωρίζετε, με τον ν. 3463/2006, με τον οποίο αναθεωρήθηκε ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ορίστηκε ότι οι υφισταμένες δημοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μετατραπούν είτε σε ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, είτε σε δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, εφόσον έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε ορισμένους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός το περιβάλλον.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις, που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά την 31η Δεκεμβρίου 2009, θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων δημοσιογράφων, που εργάζονται στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και διάφορων άλλων δήμων στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας και της Θράκης.
Επιπλέον, στερούν από τις τοπικές κοινωνίες πηγές ενημέρωσης που δεν είναι εφικτό να αντικατασταθούν από την ιδιωτική πρωτοβουλία ή να υποκατασταθούν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Από το 2008 η ΕΣΗΕΜ-Θ δραστηριοποιήθηκε στο θέμα αυτό και από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, έπειτα από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν καταρτίσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση βάσει της οποίας διατηρείται ως έχει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που διέπει τις δημοτικές ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, με ρητή εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του ν. 3643/2006, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συγκεκριμένων ΜΜΕ, να συνεχιστεί η ενημέρωση επί των πολλών και σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και ως εκ τούτου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Η κοινή αποδοχή, μάλιστα, της πρότασης διαπιστώθηκε σε συνάντηση που προκάλεσε ο απελθών υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα ΜΜΕ, Κ. Γκιουλέκας, και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ, των Ενώσεων Συντακτών και των εργαζομένων στα δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης.
Η ΕΣΗΕΜ-Θ θεωρεί αναγκαίο να κατατεθεί το συντομότερο προς ψήφιση στη νέα Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία, συν τοις άλλοις, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για να αναπτύξουν τα δημοτικά ΜΜΕ περαιτέρω τα προγράμματά τους με περιεχόμενο που αναλογεί στην αυξημένη ευθύνη τους σε τοπικό πεδίο.
Με τη βεβαιότητα ότι θα υποστηρίξετε την προσπάθειά μας να διατηρηθούν ενεργοί αυτοί οι πυρήνες τοπικής ενημέρωσης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
 
 
Παράλληλα η ΕΣΗΕΜ-Θ συνεχίζει τον κύκλο των επαφών της για το θέμα αυτό, προγραμματίζοντας συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διευθετηθεί το ζήτημα στο αμέσως προσεχές διάστημα.
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

 

Facebook Twitter