Δημοσιογράφοι στη μάχη κατά των διακρίσεων

15 Μαΐου 2012

 

Την ανάγκη να επανεξετάσουν οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη τον ρόλο τους στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατέδειξε το συνέδριο με το οποίο κορυφώθηκε στις 3-4 Μαΐου στις Βρυξέλλες η πρωτοβουλία “Δημοσιογραφία χωρίς Διακρίσεις”. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 70 δημοσιογράφοι, ερευνητές, εκπρόσωποι φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπρόωποι ενώσεων συντακτών –μεταξύ των οποίων και η ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία ήταν εταίρος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία–. Στο κέντρο των εργασιών ήταν η παρουσίαση έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες (Getting the Facts Right: Challenges of Intolerance in Journalism από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) και τις οργανώσεις Media Diversity Institute και ARTICLE 19. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ενταγμένο διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΣΗΕΜ-Θ τον περασμένο Ιούνιο, στη Θεσσαλονίκη. 

Στα συμπεράσματα από το συνέδριο των Βρυξελλών, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής: 

Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια για την αποφυγή διακρίσεων που βασίζονται  σε θέματα φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή  σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η οικονομική κρίση πλήττει τη δημοσιογραφική δεοντολογία, καθώς οι μειώσεις αποδοχών, οι περικοπές θέσεων εργασίας και η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μειώνουν δραματικά την ικανότητα των εργαζόμενων στα ΜΜΕ να διατηρήσουν υψηλά το επίπεδο του επαγγελματισμού που διασφαλίζει  ακριβή και ισορροπημένη ενημέρωση.

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν στους κώδικες δεοντολογίας τους συγκεκριμένες προβλέψεις για θέματα που αφορούν μειονότητες και διακρίσεις, ενώ οι  δημοσιογράφοι θα πρέπει να προστατεύονται από πιέσεις εργοδοτών ή ανωτέρων τους έχοντας το δικαίωμα να αρνηθούν να καλύψουν θέματα με αντιδεοντολογικό τρόπο. 

Τα θέματα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες και να προωθηθούν συνεργασίες με αρχές και φορείς ώστε να διασφαλίζεται ότι θα παρακολουθούνται τα ΜΜΕ για παρόμοιες παραβιάσεις. 

 

Facebook Twitter