Πείτε τη γνώμη σας για τις ψευδείς ειδήσεις

16 Νοεμβρίου 2017

Δημόσια διαβούλευση εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν δεδομένα  που θα αποτελέσουν κρίσιμο μέρος του υλικού με το οποίο θα εργαστεί η Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων που θα σχηματίσει η ΕΕ ως το τέλος του έτους για το ζήτημα αυτό.  

Συγκεκριμένα, σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με:

  • Τον ορισμό των ψευδών ειδήσεων και τη διάδοσή τους στο διαδίκτυο.
  • Την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη λάβει πλατφόρμες, εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο.
  • Τον καθορισμό του πεδίου μελλοντικής δράσης με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών και να προληφθεί η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα συμπληρωθεί με μια δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, που θα δρομολογηθεί στις αρχές του 2018, προκειμένου να μετρηθούν και να αναλυθούν οι αντιλήψεις και οι ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις.

Υπάρχουν δύο ερωτηματολόγια διαθέσιμα: ένα για τους πολίτες κι ένα για τα νομικά πρόσωπα και τους δημοσιογράφους,   το οποίο αντανακλά τις επαγγελματικές εμπειρίες των τελευταίων όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσεις και τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ καλεί όλα τα μέλη της, αλλά και το κοινό, να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για την ποιότητα της ενημέρωσης και τον περιορισμό της παραπληροφόρησης, απαντώντας στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια

Facebook Twitter