Δημιουργική απασχόληση παιδιών

25 Αυγούστου 2009

 

Η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης υπενθυμίζει στα μέλη της το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών που καταρτίζεται για την περίοδο Σεπτέμβριος 2009 – Ιούνιος 2010.

 
Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια αυτού που εφαρμόστηκε πιλοτικά στο χρονικό διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2009 και θα περιλαμβάνει:
 
1.Δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας ενός έως τριών ετών, με τη συμμετοχή των γονέων.
2.Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά τριών έως πέντε ετών.
3.Πρόγραμμα «Ρυθμός – Κίνηση – Κρουστά» για παιδιά έξι έως εννέα και δέκα έως δώδεκα ετών.
4.Εκμάθηση αγγλικών μέσα από παιχνίδι, θέατρο, χορό, εικαστικά, για παιδιά έξι έως εννέα και δέκα έως δώδεκα ετών.

 
Οι δραστηριότητες 1 και 2 θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη (απόγευμα), ενώ οι 3 και 4 κάθε Σάββατο (πρωί).
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος είναι να συγκροτηθούν τμήματα τουλάχιστον 15 ατόμων για καθεμιά από τις δραστηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα.
 
Στο πλαίσιο αυτό οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να στείλουν στη γραμματεία της Ένωσης με email (info@esiemth.gr) ή με φαξ (2310220349) μια αίτηση συμμετοχής, στην οποία να αναφέρουν την ηλικία που θα έχει το παιδί τους τον Σεπτέμβριο του 2009 και τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν. ) ή με φαξ (2310220349) μια αίτηση συμμετοχής, στην οποία να αναφέρουν την ηλικία που θα έχει το παιδί τους τον Σεπτέμβριο του 2009 και τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν.
 
 
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009.
 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter