Δημιουργική απασχόληση παιδιών

28 Νοεμβρίου 2008
 
Την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασής του.

Στην πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος, όπως αποφασίστηκε, θα συσταθεί   ολιγομελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη της Ένωσης, με τη συμμετοχή ειδικού στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων, η οποία θα προσδιορίσει το χαρακτήρα και θα σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις εφαρμογής της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Η επιτροπή, με την αρωγή του Δ.Σ., θα καθορίσει το πλαίσιο και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος. 
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούνται όσα μέλη της Ένωσης ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας της επιτροπής.
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος κατατίθενται στη γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ.
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter