Δικαστική απόφαση για τις προϋποθέσεις εγγραφής

19 Ιουνίου 2009

 

Το αυτονόητο δικαίωμα της ΕΣΗΕΜ-Θ να θέτει ως συνδικαλιστικό σωματείο τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής των μελών της, ως απόρροια του συνταγματικού δικαιώματος της συλλογικής αυτονομίας, επιβεβαίωσε με πρόσφατη απόφασή του το Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμα και το όριο ηλικίας ως προϋπόθεση εγγραφής δεν αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου, όπως η αρχή της ισότητας και της αποφυγής διακρίσεων, και κατέληξε ότι η ΕΣΗΕΜ-Θ μπορεί μεν να αποτελεί το αρχαιότερο και το πιο δραστήριο σωματείο στο συνδικαλιστικό χώρο των επαγγελματιών δημοσιογράφων, αλλά δεν είναι το μοναδικό, οπότε η άρνηση εγγραφής υποψηφίου μέλους λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας δεν είναι καταχρηστική.   
 
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter