Διανομή δικαιωμάτων από τον ΟΣΔΕΛ και για διαδικτυακά δημοσιεύματα

7 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) επεκτείνει το σύστημα διανομής εύλογης αμοιβής από πνευματικά δικαιώματα σε δημοσιογράφους που δημοσιεύουν κείμενά τους σε διαδικτυακά ΜΜΕ.

Η διανομή θα αφορά κείμενα που δημοσιεύτηκαν το έτος 2020 και για να συμμετάσχει κανείς σε αυτή θα πρέπει: α) Να έχει υπογράψει σύμβαση ως δημιουργός με τον ΟΣΔΕΛ, β) Να δηλώσει, μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, με τη διαδικασία που εφαρμόζει ο ΟΣΔΕΛ, τα δημοσιεύματά του σε διαδικτυακά ΜΜΕ για το έτος 2020 (σε περίπτωση που έχουν αναρτηθεί ανυπόγραφα, θα απαιτείται και βεβαίωση του εργοδότη, που θα πιστοποιεί την απασχόληση του συντάκτη στο διαδικτυακό ΜΜΕ).

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ ή χρειάζονται διευκρινίσεις για το σύστημα διανομής μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό με μήνυμα στο members@osdel.gr

Facebook Twitter