Διαμαρτυρία για τη διακοπή συμβάσεων στην ΕΡΑ

28 Ιουλίου 2004
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. θεωρεί απαράδεκτη την απόφαση της Διεύθυνσης της ΕΡΑ να διακοπούν, τον μήνα Αύγουστο, οι συμβάσεις δημοσιογράφων που εργάζονται στους περιφερειακούς σταθμούς της, επειδή θα ανασταλούν μεταδόσεις ενημερωτικών εκπομπών και αντ’ αυτών θα αναμεταδίδεται το πρόγραμμα του κεντρικού σταθμού της ΕΡΑ.

Η ενέργεια αυτή πλήττει κατάφωρα τα συμφέροντα των εργαζομένων στην ΕΡΑ δημοσιογράφων: οι συνάδελφοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως υφίστανται τις συνέπειες του απαράδεκτου εργασιακού καθεστώτος που συνεπάγονται οι ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου, θα στερηθούν τις αποδοχές τους για το διάστημα αναστολής των εκπομπών, καθώς θα τελούν σε υποχρεωτική άδεια.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποτραπεί αυτό το νέο πλήγμα στο δημοσιογραφικό δυναμικό της περιφέρειας.
 
Facebook Twitter