Διαγραφή δύο μελών με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

8 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ομόφωνα αποφάσισε την οριστική διαγραφή της Βασιλικής Αννουλίδου και του Δημητρίου Βακρατσά από το μητρώο μελών της Ένωσης δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού της.

Facebook Twitter