ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Από την “τεχνοφοβία” στην έγκυρη γνώση

5 Απριλίου 2011

Μια τεκμηριωμένη και αναλυτική παρουσίαση για την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προβλήθηκε σήμερα στη συνάντηση την οποία διοργάνωσε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) με ομιλητή τον επίκουρο καθηγητή κ. Θεόδωρο Σαμαρά, που στελεχώνει το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ομιλητή, οι περισσότερες διεθνείς επιτροπές ειδικών επιστημόνων και οι πλέον πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στη μη-ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εντός των θεσπισμένων από την Ελληνική νομοθεσία ορίων δεν προκαλεί επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Ο κ. Σαμαράς ανέλυσε βασικά επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα  ηλεκτρομαγνητικά πεδία, το φάσμα και τις ασύρματες εφαρμογές, υπογραμμίζοντας ότι «τόσο η ίδια η έκθεση στην μη-ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όσο και η αλληλεπίδραση της με τη βιολογική ύλη αποτελούν εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες, γεγονός που σημαίνει ότι η ερευνητική προσπάθεια για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της πρέπει να συνεχιστεί».

Επίσης πρόσθεσε ότι «πρέπει να συνεχιστεί και η ενημέρωση του κοινού γύρω από τις ασύρματες τεχνολογίες, τον τρόπο λειτουργίας τους και τη βέλτιστη χρήση τους, ώστε να μην εμφανίζονται ή να μην ενισχύονται φαινόμενα “τεχνοφοβίας”, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η επαγρύπνηση και η μεθοδική προσέγγιση είναι τα εργαλεία που έχουν οι επιστήμονες στα χέρια τους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο».

Ο κ. Σαμαράς, απαντώντας σε ερωτήματα των δημοσιογράφων, υπογράμμισε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση των απόψεων της κοινής γνώμης, τονίζοντας ότι πρέπει να ακούγονται με ισότιμο τρόπο οι διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις.

 

 Το βίντεο της εκδήλωσης   

             Η παρουσίαση του κ. Σαμαρά

 

Facebook Twitter