Χρηματοδότηση διασυνοριακών ρεπορτάζ

11 Ιουλίου 2018

Χρηματοδότηση ύψους έως 8.000 ευρώ από το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung μπορούν να διεκδικήσουν δημοσιογράφοι που σε συνεργασία με συναδέλφους τους από άλλες χώρες θα ήθελαν να ερευνήσουν θέματα διασυνοριακού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα «Δημοσιογράφοι στο πεδίο», που εκτελεί το συγκεκριμένο Ίδρυμα, υποστηρίζει διεθνείς ομάδες δημοσιογράφων που θέλουν να πραγματοποιήσουν μια διασυνοριακή και σε βάθος έρευνα για θέμα της επιλογής τους.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά την αίτησή τους ως τις 16 Σεπτεμβρίου.  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το γραφείο του προγράμματος reporters@n-ost.org (υπεύθυνες Lina Verschwele και Dóra Diseri).  

Facebook Twitter