“Αθλητικά Νέα”: Αντικατάσταση εργασιακού αντιπροσώπου

25 Ιουλίου 2011
 

Μετά την παραίτηση της συναδέλφου Παρθένας Μυλωθρίδου από τη θέση της εργασιακού αντιπροσώπου στην εφημερίδα «Αθλητικά Νέα», τα σχετικά καθήκοντα αναλαμβάνει ο επόμενος κατά τη σειρά εκλογής συνάδελφος, Ιωάννης Χαβιανίδης.

 
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter