Αργίες Καθαρής Δευτέρας και 25ης Μαρτίου

8 Μαρτίου 2005
Λόγω των αργιών της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

 
ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Την Κυριακή, 13 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι πρωινές εφημερίδες και οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Καθαρή Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2005, δε θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.
Την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές και οι αθλητικές εφημερίδες, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Καθαρής Δευτέρας, για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας.
Την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
 
Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.
 
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.
Το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Παρασκευής 25 Μαρτίου 2005, για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας.
Την Κυριακή, 27 Μαρτίου 2005, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.
Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.
Facebook Twitter