Αργίες 26ης και 28ης Οκτωβρίου

24 Οκτωβρίου 2013

Εν όψει των εορτών της  26ης και της 28ης Οκτωβρίου επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που απασχολούνται σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε διαδικτυακά Μέσα θα εργαστούν τις ημέρες αυτές όπως εργάζονται τις αργίες και τις Κυριακές.

Στις εφημερίδες οι συντάκτες που θα εργαστούν τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013 θα αμειφθούν όπως στις αργίες.

Οι αθλητικοί συντάκτες που ενδεχομένως θα εργαστούν την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 για την έκδοση των αθλητικών φύλλων της Δευτέρας θα αμειφθούν όπως προβλέπεται για την εργασία της Κυριακής.

 

Facebook Twitter