Αργίες 26ης και 28ης Οκτωβρίου

24 Οκτωβρίου 2014

Ενόψει της εορτής της 28ης Οκτωβρίου επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που απασχολούνται σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε διαδικτυακά Μέσα θα εργαστούν την ημέρα αυτή όπως εργάζονται τις αργίες και τις Κυριακές και θα αμειφθούν αναλόγως.

Στις εφημερίδες, όσοι συντάκτες εργαστούν την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014, θα λάβουν το 1/25 των καταβαλλομένων αποδοχών με τη νόμιμη προσαύξηση, λόγω της αργίας.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι που θα εργαστούν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 θα αμειφθούν όπως προβλέπεται για την εργασία Κυριακής κι αργίας.

Facebook Twitter