Αργία Πρωτομαγιάς

27 Απριλίου 2023

Κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους  ραδιοφωνικούς και  τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΣΣΕ, ως εξής:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

α) Την Παρασκευή 28/4/2023, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

β) Το Σάββατο 29/4/2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.

γ) Την Κυριακή 30/4/2023, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι αθλητικές εφημερίδες.

δ) Τη Δευτέρα 1/5/2023, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

ε) Την Τρίτη 2/5/2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Δευτέρας 1/5/2023, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ και τη νομοθεσία, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για τις αργίες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, οι συντάκτες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.8.2022 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

Facebook Twitter