Αργία Καθαρής Δευτέρας

17 Φεβρουαρίου 2004
 
Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

Την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2004, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2004, δε θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.
Την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2004, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές και οι εφημερίδες που εκδίδονται τη Δευτέρα, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, 23/2/2004, για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας.
Την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2004, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.

 

Facebook Twitter