Αργία Καθαρής Δευτέρας

2 Μαρτίου 2006

 

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

Την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2006, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι Κυριακάτικες εκδόσεις.

Την Καθαρή Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2006, δε θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.

Την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2006, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.

Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2006, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter