Αργία Καθαρής Δευτέρας

15 Φεβρουαρίου 2007

 

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

 Την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2007, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
 
Την Καθαρή Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2007, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
 
Την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2007, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.
 
Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2007, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
 
Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter