Αργία Καθαρής Δευτέρας

4 Μαρτίου 2008

 

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

Την Κυριακή, 9 Μαρτίου 2008, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
 
Την Καθαρή Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
 
Την Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.
 
Την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές.
 
Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως τις Κυριακές και τις αργίες.
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter