Αργία Καθαράς Δευτέρας

10 Μαρτίου 2016

Ενόψει της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, η ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τα μέλη της ότι οι δημοσιογράφοι που θα εργαστούν την Κυριακή 13 Μαρτίου και την Καθαρά Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016, σε όλα τα ΜΜΕ, θα αμειφθούν όπως όταν εργάζονται την Κυριακή και τις αργίες.

Facebook Twitter