Αργία Καθαράς Δευτέρας

14 Μαρτίου 2024

 

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ, ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 18 Μαρτίου 2024, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 18 Μαρτίου 2024, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.8.2022 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

  • Το Σάββατο 16.03.2024 θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου.
  • Την Κυριακή 17.03.2024 θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Κυριακής.
  • Την Καθαρά Δευτέρα 18.03.2024 δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
  • Την Τρίτη, 19.03.2024 θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις της Δευτέρας. Όσοι δημοσιογράφοι εργαστούν για τυχόν έκδοση πρωινής εφημερίδας θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • Το Σάββατο 16.03.2024 θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Την Κυριακή 17.03.2024 θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Την Καθαρά Δευτέρα 18.03.2024 δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.
  • Την Τρίτη 19.03.2024 θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι αθλητικές εφημερίδες.

 

 

Facebook Twitter